Des de l'Institut Carles Vallbona volem afavorir el procés d'orientació de tots els nois i noies, a través d'informacions i enllaços a recursos interessants i útils.

Bona sort en el vostre procés de decisió!!

EMPRENEDORIA

RECURSOS MULTIMÈDIA - PORTA 22

Experiències d'emprenedors

 Identifica els teus valors del treball.


La Fundació Príncep de Girona ha presentat l'informe 'Aprendre a emprendre' amb l'objectiu de conscienciar, fomentar i orientar en l'educació emprenedora com aspecte clau per al futur dels joves. L'informe es distribuirà en 30.000 centres educatius i serà el punt de partida del projecte “Educar el talent emprenedor”. Podeu obtenir més informació i descarregar el document clicant damunt la imatge:

El Govern introdueix l'assignatura d'emprenedoria al currículum de l'ESO

El Govern ha aprovat introduir més matemàtiques i una nova matèria d’emprenedoria i organitzar les matèries optatives que reforcin les matèries troncals a l’educació secundària obligatòria amb l’objectiu de millorar els resultats acadèmics de l’alumnat. El Consell Executiu ha donat llum verd a la modificació del Decret 143/2007 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, que introdueix aquests canvis.
 Emprenedoria, una nova matèria optativa
 Al tercer curs s’introdueix una nova matèria optativa d’emprenedoria que té com a finalitat desenvolupar capacitats, competències i actituds de l’alumnat respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior. De fet, el Reial decret llei de 2011 de secundària que va promulgar l’anterior Govern espanyol ja preveia oferir la possibilitat de donar classe d’emprenedoria, però l’actual Executiu de l’Estat el va derogar.
Així, seguint l’acord del Govern de la Generalitat de potenciar l’emprenedoria, el decret aprovat avui introdueix l’assignatura d’emprenedoria a tercer curs. Els objectius són els següents:
  •  Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional.
  •  Ampliar el coneixement de professions diverses.
  •  Cercar, seleccionar i interpretar la informació, utilitzant-la de forma crítica.
  •  Localitzar fonts d’oferta de feina en els sectors públic i privat.
La nova assignatura s’estructurarà en tres continguts bàsics: autoconeixement i itinerari formatiu; mercat laboral i activitat econòmica, i iniciativa emprenedora i projecte d’empresa. Al llarg del curs es tractaran aspectes com la comprensió de les relacions entre empreses i agents econòmics; la recerca sobre les diferents tasques que fan professionals de diferents nivells de qualificació, o la resolució de situacions empresarials simulades.
La matèria acabarà amb una activitat pràctica, que consistirà a crear un projecte empresarial. El projecte està pensat per implementar-se en equip, partint d’un pla d’empresa on s’especifiqui la idea de negoci, el personal i el material necessari i la planificació de tasques.


DOCUMENTS:

Treball elaborat per la Comissió Europea sobre les polítiques educatives dels països europeus en relació a la formació en emprenedoria.

Document extens, adreçat al públic en general però amb més incidència en la comunitat educativa (publicat fa quatre anys):
SIMULA
La Dirección General de Política de Pequeña y Mediana Empresa presenta SIMULA, Joc de Gestió Empresarial de caràcter sectorial, orientat a tots aquell usuaris, empresaris o no, que vulguin conèixer aspectes crítics de la creació i gestió d'un projecte empresarial.

Pot servir-vos per identificar els diferents elements d'una empresa i la seva gestió.
MY BUSSINES GAME
Videojoc per fomentar la creació d’empreses entre els estudiants, creat per la Universitat Politècnica de Catalunya en el marc del programa "Innova".PROGRAMA JOVES EMPRENEDORS

Programa INICIA.INVENTANT EL FUTUR (vídeo TV3):


HISTÒRIES DE PERSONES EMPRENEDORES Edu3.cat
ULLERES PALENS Conegueu la història d'aquest emprenedor. Cliqueu aquí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada