Des de l'Institut Carles Vallbona volem afavorir el procés d'orientació de tots els nois i noies, a través d'informacions i enllaços a recursos interessants i útils.

Bona sort en el vostre procés de decisió!!

dimecres, 25 de febrer de 2015

PROVA D'ACCÉS AL GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. 
L'objectiu de la prova és que l'aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s'opti.
Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2015).


Calendari:

  • Inscripció: a partir de les 9 hores de l'11 de març fins al 23 de març de 2015
  • Últim dia de pagament de la taxa: 24 de març de 2015, abans de les 22 hores
  • Presentació de la documentació a l'institut: del 10 al 17 d'abril de 2015 (dins l'horari de registre del centre)
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 22 d'abril de 2015
  • Presentació de la documentació complementaria a l'institut: del 23 al 27 d'abril de 2015, dins l'horari de registre de documentació del centre
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 29 d'abril de 2015
  • Prova: 6 de maig de 2015, a les 16.00 hores (cal presentar-s'hi 30 minuts abans)
  • Qualificacions provisionals: a partir del 15 de maig de 2015
  • Termini per presentar reclamacions: del 18 al 20 de maig de 2015 (dins l'horari de registre del centre)
  • Qualificacions definitives: a partir del 22 de maig de 2015

Documentació: cliqueu l'enllaç

Temaris: cliqueu l'enllaç

Estructura i pautes de qualificació: cliqueu l'enllaç

Mostres: cliqueu l'enllaç


 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada